23.04.2021

Një shërbim edhe më i shpejtë për Individët

Dedikimi ndaj fuqizimit ekonomik të klientëve tanë, na mban vazhdimisht të angazhuar për t’u zhvilluar e gjetur zgjdhje të reja të cilat mund të plotësojnë më mirë nevojat afashkurta të klientëve. Në këtë kuadër, prej muajit Tetor 2018 ne ofrojmë një shërbim më të shpejtë për nevojat e klientëve individë, të cilët dëshirojnë të përmirësojnë kushtet e jetesës apo të përmbushin nevoja afatshkurtra nëpërmjet kredive të shpejta me vlerë deri në 150,000 Lekë. Në qytetin e Tiranës janë ­çelur dy degë të dedikuara për ofrimin e këtij shërbimi, Dega në “Rrugën e Durrësit” dhe Dega në Rrugën “Komuna e Parisit”, ndërkohë që shumë shpejt shërbimi do të ofrohet në gjithë rrjetin e degëve.

Ju mirëpresim në degët tona për t’ju shërbyer edhe më shpejt se më parë. 

Të reja të tjera