23.04.2021

Fermer për një ditë – në Fier

Ne vijojmë të ndihmojmë komunitetin dhe klientët tanë, sepse e njohim forcën e energjisë së mirë që përçohet kur i thua dikujt “Jam edhe unë me ty!” Këtë herë puna ishte ishte kaq e bukur, sa nuk na bëhej të largoheshim pavarësisht temperaturës së lartë në serë.

Siç edhe e kemi bërë traditë tanimë, në fund të aktivitetit i dorëzojmë klientit një dhuratë që e ndihmon në punët e përditshme! Sezon të mbarë Klement!

Të reja të tjera