01.07.2022

Mikrofinanca Shqiptare të njëjtat standarte si ajo ndërkombëtare.

Një traditë e përvitshme tanimë, NOA mori pjesë dhe këtë vit në konferencën vjetore të 24-ët të Microfinance Centre (MFC) të zhvilluar në datat 29 – 30 Qershor në Stamboll.

Me temë “Investimi i Mikrofinancës në kohë të pasigurta”, takimi mblodhi mbi qindra pjesëmarrës nga kontinenti europian, nga shtetet e bashkuara, nga azia por dhe më gjerë, specialistë të fushës, përfaqësues institucionesh ndërkombëtare apo bankash zhvillimore, sipërmarrës e bankierë mikrofinanciarë etj.

Me një numër të lartë tryezash diskutimi dhe takimesh B2B, konferenca vjetore e mikrofinancës është një mundësi e jashtëzakonshme për të shkëmbyer mbi misionin socio-ekonomik të këtij sektori, mbi rreziqet globale dhe paqëndrueshmërinë që karakterizon kohët aktuale, mbi risitë teknologjike dhe rregullative në mënyrë që mikrofinanca të mbetet besnike ndaj vlerave të saj të themelimit dhe gjithmonë në shërbim të komuniteteve më vulnerabël, në shërbim të vendeve të reja të punës e mirëqënies për të gjithë.

Ndër pikat kyçe të axhendës ishte edhe roli që vetë institucionet mikrofinanciare kanë si aktorë institucionalë të pavarur, strategjitë e reja gjithëpërfshirëse që çdo aktor mund të ndjekë pavarësisht zhvillimeve makro-ekonomike apo krizave globale, gjithmonë duke u fokusuar mbi zhvillimin ekonomik por dhe në rritjen e barazisë gjinore, kontrolli i mbi-kreditimit, investimet e gjelbëra dhe mbështetjen e start-upeve apo të sipërmarrjes së grave.

Për NOA-n, vlen të theksohet vlerësimi me çmimin për angazhimin në fushatën “Kreditim i zgjuar” me fokus rritjen e edukimit financiar të klientelave të ekspozuara ndaj rreziqeve të mbi-kreditimit dhe të aksesit në financë.

Kjo ishte një dëshmi e rradhës e investimit të përhershëm të institucionit financiar NOA, për t’i ofruar tregut shqiptar gjithmonë standarte të njëjta me ato ndërkombëtare, bazuar mbi transparencën, cilësinë e shërbimit, kontaktin njerëzor dhe kornizën socio-ekonomike në shërbim të së mirës publike.

Të reja të tjera