15.03.2024

NOA, një mikeofinancë "Ballkanike"

Shqipëria priti Samitin e Ballkanit Perëndimor më 16 tetor 2023. Pjesë e Procesit të Berlinit, ishte hera e parë që konferenca mbahej jashtë kufirit të BE-së. Si pjesë e rëndësishme e dimensionit rajonal që Tirana ka nisur të luajë vitet e fundit, ngjarja simbolizon gjithashtu vëmendjen e shtuar për integrimin e rajonit në BE, por edhe për bashkëpunimin e brendshëm mes vetë vendeve të Ballkanit Perëndimor.

81% e të gjitha eksporteve të rajonit arritën në tregjet e BE-së në vitin 2021. Një nivel i rëndësishëm reflektohet edhe në anën e importit me 59.5% të të gjitha mallrave me origjinë nga BE. Shkëmbimet e brendshme tregtare midis vendeve të Ballkanit janë rritur gjithashtu. Ndërsa Mali i Zi pasqyron një rekord prej 40% të eksporteve të tij në vendet fqinje, Shqipëria renditet e dyta me 20%, ndërsa Serbia dhe Maqedonia e Veriut arrijnë me 15%.

Integrimi financiar BE-BB është gjithashtu i lartë me 61% të stokut të investimeve në rajon me origjinë nga BE. Serbia është përjashtimi i vetëm me investimet e BE-së, 27 që konkurrojnë dorë më dorë me Kinën, duke përfaqësuar secila një fluks vjetor investimesh prej rreth. 1.5 miliardë euro në fund të vitit 2022. Në Shqipëri investitorët më të mëdhenj të huaj janë nga Holanda, Italia dhe Gjermania. Në Maqedoninë e Veriut, IHD-të me origjinë nga BE27 renditen të parat, të ndjekura nga Britania e Madhe dhe Turqia. Në Kosovë, Gjermani, Zvicër  SHBA janë investitorët kryesorë në vitin 2022. Mali i Zi është gjithashtu një përjashtim tjetër me investimet ruse që dallohen me 20% të të gjithë stokut të IHD-ve.

Vendimi i NOA për të zgjeruar aktivitetin e saj edhe në Kosovën, duke filluar nga 1 qershori 2023 duket se ndjek këto zhvillime të fundit të tregut. Ai pasqyron një rritje të njëkohshme të integrimit financiar në BE dhe rajonal, duke rritur më tej standardet e konsumatorit dhe të tregut. Duke festuar 25 vjet që nga disbursimi i huave të saj të para, qëllimi kryesor i NOA është të bëhet një referencë e vërtetë mikrofinanciare rajonale duke ofruar zgjidhje të nivelit evropian për bazën e klientëve të saj sa herë që ata janë të vendosur. Në këtë drejtim, me tregues të ngjashëm socio-ekonomikë, Shqipëria dhe Kosova përfaqësojnë për NOA-n një mundësi të pamohueshme për të rritur financimin e saj të mbështetur nga ndikimi, duke nxitur shkëmbimin e praktikave më të mira, ekonomitë e shkallës dhe potencialet e përsëritjes së biznesit.

Është në këtë kontekst specifik rajonal që NOA mbështeti në mënyrë të ngjashme Forumin Ekonomik Ballkanik, organizuar në Tiranë më 17 nëntor 2023. Me objektivin për të përkrahur krijimin e një mendimi real ekonomik rajonal, NOA është e angazhuar në promovimin e shkëmbimeve të biznesit dhe akademik që mbështesin një integrim të plotë ekonomik të rajonit të Ballkanit në BE përmes dialogut profesional, ekspertizës ndërkombëtare dhe bashkëpunimit rajonal të biznesit.

Zgjerimi i fundit i NOA-s në Kosovë dhe përfshirja e saj në BEF janë një dëshmi e nivelit të ri të pjekurisë së mikrofinancës së Ballkanit. Një model që vazhdon t'i shërbejë krijimit të vendeve të punës, sipërmarrjes, zhvillimit të tregtisë dhe bizneseve të përgjegjshme që mbështesin një ekonomi të qëndrueshme dhe të gjelbër për të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kjo është ajo për të cilën NOA është angazhuar dhe kjo është ajo që përmbledh më së miri aktivitetet e saj gjatë vitit 2023. Një vit i suksesshëm i pasqyruar nga rritja e saj dyshifrore dhe ambicia për të arritur lartësi të reja, në Shqipëri dhe në rajon.

Të reja të tjera