Tokë Arë në Gjirokastër

Odoo image and text block

Detaje të pronës 

Tokë Arë me sipërfaqe totale 3000 m2. Zona përbëhet kryesisht nga parcela bujqësore dhe nga godina banimi dhe shërbimi 1-3 kate.
 
Prona ka ekspozim të drejtëpërdrejtë me rrugen kryesore dhe aktualisht përdoret si parcelë bujqësore. 

 

 

Adresa: Rruga Nacionale Tepelenë-Gjirokastër, Mashkullorë, Gjirokastër.

Çmimi: 6,000,000 Lekë

Kontakt: 069 60 85 886 / 

prona@noa.com.al

Odoo text and image block