Kontakt

Adresa

Komuna e Parisit,Rruga “Tish Daia”, Kompleksi “Kika 2”, Pallati nr. 2 Tiranë, Shqipëri

Telefon

04 451 1011

Email

info@noafin.al