Pse të investoni në NOA

Me një aktivitet 25 vjeçar, NOA është institucioni financiar emetues i këtij Obligacioni. Licencuar nga Banka e Shqipërisë, NOA është institucion i kredidhënies së sipërmarrjes së vogël, fermerit dhe familjes me një portofol aktiv prej 65 milion eurosh dhe një numër prej 14,000 klientësh.

Karakteristikat e Obligacionit

Në datë 21 Qershor 2023, ora 14:00 u mbyll oferta publike, me nënshkrimin e të gjithë shumës së ofruar prej 500,000,000 Lek.

Prospekti

Shfletoni prospektin e miratuar sipas vendimit të Bordit të AMF, nr.72 të datës 28/04/2023, si dhe dokumentat shoqëruese.

Kalendari Financiar

Raportime

Njihuni me raportimet periodike nga NOA.

Pyetje të shpeshta

Keni paqartësi mbi mundësitë e investimit me NOA? Këtu do të gjeni përgjigjet e pyetjeve tuaja.

Njoftime

Këtu do të gjeni të gjitha njoftimet në lidhje me obligacionin e emetuar nga NOA.