/

Oficer Kredie

Dega Lushnje

Qëllimi i punës:
Oficeri i Kredisë siguron arritjen e objektivave vjetore dhe mujore për rritjen dhe cilësinë e portofolit duke identifikuar oportunitetet e shitjes dhe gjenerimin e klientëve të rinj duke qenë përgjegjës për gjithë ciklin e jetës së kredisë së një klienti në NOA.

Përgjegjësitë e pozicionit:
1. Analizon tregjet potenciale në mënyrë që të identifikojë nevoja për financim dhe zhvillon një plan kërkimor duke konsideruar profilin e duhur të klientit në NOA;
2. Promovon shërbim të shpejtë dhe profesional klientëve potencialë dhe ekzistues në mënyrë që të sigurojë një marrëdhënie afatgjatë dhe të shëndetshme;
3. Inicion në mënyrë proaktive negociata shitjesh për të arritur objektivat e përcaktuara;
4. Vlerëson risqet lidhur me aplikimin për kredi duke konsideruar karakterin e klientit, stabilitetin e biznesit, aspektet sezonale dhe tregun, si dhe informacionin në sektorin përkatës;
5. Analizon kapacitetet ripaguese të klientit dhe përcakton nëse kredia mund të përmbajë një risk të pranueshëm brenda udhëzimeve të politikave të kredisë;
6. Zhvillon plane specifike për përsëritjen e biznesit me klientët ekzistues dhe ndërmerr nisma pasuese të duhura;
7. Qëndron i/e përditësuar në lidhje me produktet, procedurat dhe politikat e reja, si dhe termat dhe kushtet e reja të propozuara nga Kompania;
8. Performon mbledhjen e hershme dhe intensive të kredisë dhe ndjek vonesat sipas strategjisë së kompanisë me fokus normalizimin e pagesës së kredisë.

Kërkesat:

1. Energji, dinamizëm, kreativitet, ambicie për të kapur oportunitetet për zhvillim;
2. Aftësi të shkëlqyera bindëse dhe influencuese të balancuara me aftësi analitike;
3. Eksperiencë pune e preferueshme 2 vjet në pozicione të ngjashme në shitje;
4. Diplomë Universitare në degët e Fakultetit të Ekonomisë ose në fusha të tjera të ngjashme.

Dërgoni aplikimin tuaj brenda datës 27 janar 2021 në https://noafin.al/jobs.

Aplikimi duhet të përmbajë një CV të përditësuar dhe një letër motivimi për pozicionin përkatës.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen nga Departamenti i Burimeve Njerëzore për një intervistë.