Aplikimi për kredi mund të bëhet nga çdo shtetas shqiptar mbi 20 vjeç, në cilësinë e individit ose biznesit.

Ne ofrojmë kredi me shuma nga 5,000 deri në 20,000,000 Lekë. Në raste të veçanta mund të financohen edhe shuma të ndryshme nga limitet e paracaktuara.

Dokumentat kryesore jane nje karte identitetiteti dhe nje burim i verifikueshëm të ardhurash mujore.

Klientet ekzistues dhe të rregullt në pagesa mund të financohen përsëri duke u trajtuar në mënyrë preferenciale.

Këstet mund të paguhen në disa forma:

Në degët e NOA-s.
Në degët e bankave partnere si: BKT, Tirana Bank, Banka Credins, Banka Raiffeisen.
Në pikat e EasyPay.
Në pikat e Postës Shqiptare.