Partner biznesi

Gjatë 24 viteve aktivitet, dhe bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare, NOA ka synuar gjithmonë që të mbështesë zhvillimin e bizneseve shqiptare duke u angazhuar në të dy drejtimet, si duke rritur aksesin në financime, ashtu si dhe duke rritur aksesin në këshillim.

Statusi i “Partnerit të Biznesit” është i aplikueshëm për biznese të vogla e të mëdha, në zona urbane apo rurale, dhe që tregtojnë produkte biznesi, agro apo dhe familjare.