Partnerët

NOA Holdings N.V. është një kompani aksionere me një staf të vogël udhëheqës e të kualifikuar të cilët
punojnë ngushtë dhe në mënyre aktive me skuadrat lokale të menaxhimit, për të nxitur ekzekutimin,
arritjen e objektivave dhe mbështetjen e nevojshme për një rritje të shëndetshme.