Refero për kredi

Dëshironi të referoni një biznes, një fermer apo një të afërmin tuaj për t’u mbështetur nga financimet e NOA?

Mund ta bëni menjëherë, online, pa asnjë detyrim dhe duke ndjekur kontaktuar në më poshtë.

Duke referurar dikë për t’u financuar nga NOA, përpos një komisioni mirënjohjeje për ju, NOA merr përsipër gjithashtu këshillimin e nevojshëm në mënyrë që nevoja e biznesit, fermerit apo e familjarit që ju keni referuar, të jetë sa më e përshtatur ndaj produktit financiar përfundimtar.

Produktet financiare të NOA janë të përshtatura në atë mënyrë që të evitohet ekspozimi i tepërt duke qënë të çertifikuara nga Bashkimi Europian sipas “Kodit të Praktikave të Mira të Mikrofinancës”. Kjo e bën NOA-n të jetë një ndër institucionet lider në tregun shqiptar në financimin e nevojave të biznesit të vogël, fermës apo familjes shqiptare.

Për të referuar për një kredi, ju ftojmë të kontaktoni në numrin +355 68 400 14 03.