Refero për kredi

Dëshironi të referoni një biznes, një fermer apo një të afërmin tuaj për t’u mbështetur nga financimet e NOA?

Mund ta bëni menjëherë, online, pa asnjë detyrim duke kontaktuar në numrin e mëposhtëm.

Duke referurar dikë për t’u financuar nga NOA, përpos një komisioni mirënjohjeje për ju, NOA merr përsipër gjithashtu këshillimin e nevojshëm në mënyrë që nevoja e biznesit, fermerit apo e familjarit që ju keni referuar, të jetë sa më e përshtatur ndaj produktit financiar përfundimtar.

Produktet financiare të NOA janë të përshtatura në atë mënyrë që të evitohet ekspozimi i tepërt duke qenë të certifikuara nga Bashkimi Europian sipas “Kodit të Praktikave të Mira të Mikrofinancës”. Kjo e bën NOA-n të jetë një ndër institucionet lider në tregun shqiptar në financimin e nevojave të biznesit të vogël, fermës apo familjes shqiptare.

Për të referuar për një kredi, ju ftojmë të kontaktoni në numrin +355 68 400 14 03.