Fast Agro

Kredi me afat deri në 60 muaj (5 vite) me këste të përshtatura sipas sezonalitetit të prodhimit bujqësor apo aktivitetit të agro-biznesit, për çdo nevojë për inpute në bujqësi dhe frutikulturë, për investime në bazë ushqimore në blegtori, për pagesa të furnitorëve apo për parapagime të ndryshme.

 

Për të mësuar më shumë për kushtet e punës për shërbimet në NOA klikoni këtu!

  • FINANCOHEN SHUMA NGA 50,000 DERI NË 3,000,000 LEK

  • KREDI DERI NË 60 MUAJ

  • ME PAGESA TË RREGULLTA MUJORE/ FLEKSIBËL SIPAS SEZONALITETIT

  • APROVIM I SHPEJTË, KOLATERAL FLEKSIBËL 

  • NORME INTERESI 21%; Komisione 3.5%

  • DOKUMENTACION MINIMAL 

Llogaritësi i kredisë

0 ALL
1 MUAJ

Kësti mujor 0 ALL *

Apliko
* Te dhenat e kalkulatorit jane te peraferta