23.04.2021

NOA, pjesë e "Festa e Mandarinës" , Xarrë, Sarandë

Me nje histori 20 vjecare në sektorin financiar, i kemi shërbyer me  një përkushtim maksimal cdo klienti dhe familje shqiptare, duke iu përshtatur nevojave të cdonjërit prej tyre, për ti ardhur sa më tepër në ndihmë fermerëve dhe bizneseve shqiptare në planet e tyre për investim dhe zhvillim të mëtejshëm.

Në muajin Nëntor, NOA iu bashkua me stafin e saj të degës Sarandë, “Festës së mandarinave” të organizuar në Konispol.

Më një përkushtim të lartë, jo vetëm për t’I shërbyer financiarisht klientëve, por për të qënë shoqërues në rrugëtimin dhe zhvillimin e biznesit të tyre, dita filloi duke u bërë së pari pjesë e vjeljes së mandarinave në një prej klientëve tanë për të vijuar më tëj me pjesmarrjen në panair.

Për ne në NOA, është kënaqësi t’i shërbejmë promovimit të punës, financimin e ambicjeve dhe mundit të fermerëve shqiptarë!

Të reja të tjera